Odricanje od odgovornosti

Informacije na ovoj veb stranici su samo za opštu informaciju. Goo.rs i administrator ne daje garancije bilo koje vrste, eksplicitne ili implicitne, o potpunosti, tačnosti, pouzdanosti, podobnosti ili dostupnosti u vezi sa vebsajtom ili informacijama, proizvodima, uslugama ili srodnim grafikama sadržanim na veb lokaciji za bilo koju svrhu. Stoga je svaka pouzdanost i oslanjanje i korišćenje sajta i usluga na sopstveni rizik.
Ni u kom slučaju nećemo biti odgovorni za bilo kakav gubitak ili štetu, uključujući bez ograničenja, indirektni ili direktni gubitak ili štetu, bilo kakav gubitak ili štetu koja nastane usled gubitka podataka ili profita koji proističu iz ili u vezi sa korištenjem ove veb stranice .
Kroz ovu veb stranicu mogu biti povezane linkom ili na drugi način i druge veb stranice koje nisu pod kontrolom goo.rs. Mi nemamo kontrolu nad prirodom, sadržajem i dostupnošću tih lokacija. Bilo kakva veza sa ili kroz GOO.RS ne mora nužno podrazumevati preporuku ili podržavati stavove izražene na drugim web stranicama.
Napravljen je svaki korak kako bi se stranica održavala bez problema. Međutim, goo.rs ne preuzima odgovornost za i neće biti odgovoran za to da je veb lokacija privremeno nedostupna zbog tehničkih problema van naše kontrole.

Goo.rs nije ni na koji način povezan sa Google inc. ili uslugama i servisima koje Google Inc. pruža.